post image

Imuta Igbo Masiri M

Aha m bu Ezinne Okoye. I muta Igbo na Virtual Igbo Learning Program masiri m maka kita a maram asu Igbo. Mu na Kehz n’eme Igbo chat na Saturday. O n’ato m I me Igbo chat.

- Blogger: Ezinne Okoye
- Age: 7

0 Comments

Leave A Reply